Integraal Installeren

 

De ambitie is nog altijd energieneutraal bouwen in 2020. De EPC-eisen (Energie Prestatie Coëfficiënt) worden dus ook steeds strenger. Neem bijvoorbeeld duurzaam bouwen, de integrale installatie van hoogwaardige isolatie en warmteterugwinning. Dat scheelt energie, net als warmte-koudeopslag. Veiligheid in en om de woning wordt ook belangrijker. In 2020 willen we comfortabel en veilig wonen zonder het milieu te veel te belasten.

Hier liggen kansen voor integraal installeren, vooral in de nieuwbouw en de utiliteitsbouw. In 2020 kan de installateur niet meer aankomen met aparte oplossingen voor water, energie en warmte. Mensen zullen vragen om één integrale oplossing die wordt aangestuurd door ICT.

Installatiebedrijven zullen die kennis van integraal ontwerpen en installeren dus in huis – of in het eigen netwerk – moeten hebben. Integraal installeren vraagt om samenwerking met andere bedrijven. Van zonnecel op het dak tot micro-WKK en sensorsystemen in huis. Veel technische innovaties zijn klaar voor de markt. En die markt zegt dat we beter moeten luisteren.

In de onderstaande video is te zien dat innovatie niet alleen voor de grote bedrijven is weggelegd. Een klein installatiebedrijf kan ook het écht grote werk aan, door een samenwerkingsverband aan te gaan dat complete energie-, warmte- en water systemen levert. 

 

Aan de slag met Integraal installeren

Paragraaf Integraal installeren in RADAR 2020