Zes thema’s

Drijvende krachten zoals de economie en vergrijzing zetten niet alleen trends in beweging. Ze versterken deze ook (of zwakken ze juist weer af). Daarnaast staan trends nooit op zichzelf. Als we samenhangende trends bundelen – bijvoorbeeld omdat ze hetzelfde innovatiegebied bestrijken – dan komen we bij de thema’s van RADAR 2020. UNETO-VNI en OTIB denken dat de installatiebranche zich de komende tien jaar moet richten op zes heldere thema’s: Integraal installeren, Renovatie evolutie, Comfortabel leven, Intelligente energievoorziening, Nieuwe businessmodellen en Installeren nieuwe stijl. Daar liggen de kansen.