Renovatie-evolutie


Renovatie-evolutie gaat over het aanpassen van de bestaande gebouwenvoorraad. Daarbij gaat het om het feitelijk gebruik en de verduurzaming van de gebouwen. De meeste technologie voor de renovatie-evolutie is er al – zoals (lucht)warmtepompen en steeds meer ICT – en zal in 2020 massaal zijn doorgebroken.

De aandacht gaat uit naar individueel comfort in een veilige omgeving. Deze  markt richt zich op kantoren, ziekenhuizen en bedrijventerreinen.


Renovatie op wijkniveau vraagt weer om samenwerking in de keten. Werken in een netwerk van installatievormen en -specialismen. Werken met duurzame installatietechnieken en materialen. Zo rond 2015 zullen steeds meer mensen persoonlijk instelbaar comfort verwachten. Dit betekent dat er een oplossing op maat moet zijn die voor iedere wens. De installateur is in 2020 een netwerker pur sang met alle benodigde kennis van duurzaam installeren.

In de onderstaande video maakt een elektromonteur op innovatieve wijze bestaande gebouwen energiezuinig. Sensortechnologie, lucht-warmtepompen en ICT zijn hierbij sleutelbegrippen.  Meer informatie over Renovatie evolutie vindt u bij de links en in onderstaande video.


Aan de slag met Renovatie-evolutie

Paragraaf Renovatie-evolutie in RADAR 2020