Intelligente energievoorziening

We gaan alleen maar meer energie verbruiken. Het moet dus anders. We moeten op weg naar een nieuwe energie-infrastructuur en een duurzame energievoorziening. Energie komt in 2020 steeds vaker niet van de centrale, maar overal vandaan; van windmolens, zonnepanelen en WKK’s. Dat proces moet dan wel intelligent worden gestuurd. Liefst volautomatisch. Daarvoor hebben we straks de smart grids.

Er valt nog veel te installeren op de markt van de infrastructuren voor energie, vervoer, telecom en in nieuwbouw en renovatie. Installatiebedrijven moeten zich dus nu al oriënteren op groene ICT, integraal ontwerpen en regeltechniek en tientallen andere onderwerpen, waaronder de eigen organisatie. Want deze en andere expertise wordt straks allemaal gevraagd. Als rond 2013 de prijs voor WKK naar beneden gaat, worden micro-WKK en smart grids het helemaal. 


Misschien dat we nu de vraag naar elektriciteit nog niet kunnen sturen, maar over tien jaar kunnen we dat wel. De komende jaren komen er al tal van zelfsturende apparaten op de markt in afwachting daarvan. De installateur van 2020 weet dan ook alles van ICT.

In de onderstaande video staat een energieneutraal huis centraal dat zijn eigen stroom opwekt. De interactie tussen een virtuele én een echte monteur ligt aan de basis voor deze intelligente energievoorziening . Meer informatie over Intelligente energievoorziening vindt u bij de links


Aan de slag met Intelligente energievoorziening

Paragraaf Intelligente energievoorziening in RADAR 2020