Drijvende krachten

Waar komen de trends die de toekomst van de installatiebranche bepalen eigenlijk vandaan? Er zitten krachten achter die we drivers noemen. Deze drijvende krachten drukken hun stempel op de samenleving. RADAR 2020 kijkt naar zes van die drijvende krachten. Dat zijn:

 

Economie
Die speelt natuurlijk een cruciale rol. Gaat het slecht met de economie, dan merken we dat in de installatiebranche direct. Door de huidige economie is er minder geld beschikbaar voor investeringen. Innovatie vraagt om investeringen. Deze investeringen zullen niet worden gedaan in slechte tijden. De installatiebedrijven zijn voorzichtiger. En toch. Wil een installatiebedrijf overleven in een dalende economie dan moet gezocht blijven worden naar intelligente oplossingen. Naar innovatie. Op dit moment zien we een voorzichtig herstel van de groei. Dit is precies het moment om ook eens de technologie, de dienstverlening en manier van werken te innoveren.
Groen groener groenst
Internet verbindt alles
Vergrijzing
Individualisering
Bedrijfleven